Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 

Schilberg


Wijkvereniging Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg, in het kort OLV Schilberg, houdt zich bezig met allerhande zaken die de wijk Schilberg betreffen. In de volksmond is dat Put Schilberg (Put = Wijk).

Waar ligt de wijk
Het gebied van de wijkvereniging OLV Put Schilberg heeft de volgende grenzen in de gemeente Echt-Susteren:
noordgrens: Kerkveldsweg-Oost;
westgrens: spoorlijn Roermond-Susteren;
oostgrens: Rijksweg N295;
zuidgrens: Ruijtersweg.

Nieuws

Schoffelen
Onze schoffelaars beginnen volgend jaar maart weer met hun werk in de wijk. De winterstop is begonnen en de wijk is weer netjes helemaal in orde geschoffeld. Volgend jaar maar kunnen we weer meer handen gebruiken. Hier is meer informatie. Er wordt zoals altijd weer elke week op donderdag geschoffeld. Doet u dan ook mee?

Ledenaantal
Er zijn zo'n 110 gezinnen lid van de vereniging (elk gezin 1 of meer personen). De vereniging heeft zo ook ongeveer 30 donateurs. Sinds de statutenwijziging van 2004 mag iedereen lid worden die betrokken is bij de wijk. In de loop van de tijd zullen naar wij hopen alle donateurs gewoon lid worden. Als u ook lid wilt worden, bezoek dan de pagina met het aanmeldformulier, vul het in, voeg € 10 bij (dat is de contributie per jaar per gezin) en bezorg dit bij onze penningmeester, mevrouw Housmans-Renet, Bosstraat 21a, Schilberg.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging heeft een oneven aantal leden, minimaal 3, op dit moment 5 (geïnteresseerden in een bestuursfunctie kunnen zich bij het secretariaat of bij de voorzitter melden). Het bestuur vergadert in principe eenmaal per maand op elke vierde vrijdag van de maand (maar dat kan gewijzigd worden als het nodig is). Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) vergadert zo vaak als nodig. Zie hier voor namen en adressen van de bestuursleden en de vergaderdata van het bestuur.

Commissies
In 2003 is besloten tot de oprichting van commissies om het bestuur bij te staan. Zo zijn er al een kiencommissie en een kascontrolecommissie. Voor de schoffelcommissie, feestcommissie en uitstapjescommissie worden nog actieve vrijwilligers gezocht. Ideeën en vrijwilligers voor activiteiten zijn ook welkom.

Jaarvergadering, algemene ledenvergadering
Eenmaal per jaar wordt de jaarvergadering gehouden, daarvoor krijgen alle leden en donateurs een uitnodiging met agenda. Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarverslag gepresenteerd; de penningmeester brengt een financieel verslag uit; de kascontrolecommissie brengt verslag uit van de kascontrole. Het jaarprogramma wordt besproken, zoals schoffelen, kienen, evenementen en uitstapjes. Indien nodig of gewenst worden nieuwe bestuursleden verkozen.

Contributie
De contributie voor leden is met ingang van het jaar 2005 € 10 per jaar per gezin, voor donateurs geldt hetzelfde bedrag. Dit bedrag wordt in 2007 niet verhoogd. De contributie kan contant betaald worden, u krijgt dan van de penningmeester een betalingsbewijs. De contributie wordt altijd in het eerste kwartaal van het jaar geïnd. Lid worden: ga naar het aanmeldformulier.

Donaties
Donaties zijn van harte welkom, u kunt die overmaken naar bankrekening 13.09.33.430 van Wijkvereniging OLV Schilberg.

Kienen
De wijkvereniging organiseert in principe om de 14 dagen op woensdagavond een kienavond, zo vaak als mogelijk (in 2004 20 avonden, in 2005 19 avonden, in 2006 21 avonden), vanaf 19:30 uur in Buurthuis De Blomehoaf, Tulpenstraat 20.

Schoffelen
Elk jaar wordt door een team van mensen uit de buurt van april tot oktober elke donderdagavond geschoffeld in de wijk. Zo houden we onze wijk netjes en de gemeente geeft er een aardige vergoeding voor. Mensen die het team willen versterken zijn altijd van harte welkom. Er wordt voor drinken en een koekje gezorgd. Na de laatste schoffeldag gaan de schoffelaars samen uit eten.

Er zijn in Schilberg meer dan 100 plaatsen waar geschoffeld moet worden om te voldoen aan de bijdrage van de gemeente. Dat zijn tientallen grote perken en vele tientallen kleine perkjes, vooral de stukjes grond rondom bomen aan de straten. Als daar voldoende vrijwilligers voor zijn, willen we ook op zaterdag gaan schoffelen: vele handen maken licht werk.

Inkomsten en uitgaven
Jaarlijkse inkomsten van de vereniging: contributie en donaties, gemeentevergoeding schoffelen, kienavonden, gemeentesubsidie, rente op bankrekening. Dankzij de vergoeding voor het schoffelen kunnen veel uitstapjes en evenementen onder de kostprijs aan de leden en donateurs aangeboden worden. Vaste uitgaven van de vereniging: schoffelen, kienen, kantoormateriaal. Uitstapjes, feesten, Paasfeest, Sinterklaas, speurtochten en dergelijke zorgen voor variabele inkomsten en uitgaven.

Werkzaamheden, activiteiten, uitjes, evenementen
De vereniging organiseert evenementen en uitstapjes. Tweemaal per jaar een kegel- of bowling-avond of -middag; met Pasen eieren zoeken voor de kinderen; fiets- en speurtochten; straatspeeldag; uitstapjes; een Sinterklaasfeest; een Kerstworkshop. In de afgelopen jaren zijn er uitstapjes geweest naar de Floriade, Bobbejaanland, Holiday on Ice, Phantasialand en de Passiespelen. Zie ook de algemene voorwaarden voor deelname aan activiteiten, uitjes en evenementen op deze website.

Ledenzorg
Leden staan vaak voor elkaar klaar, helpen elkaar, en geven om elkaar, zoals bij bijzondere trouwdagen en bij overlijden en geboortes.

Bestuur, contactinformatie
Voorzitter
Burg. Meuwissenstraat 8
6101 NP Echt

Secretariaat
Bosstraat 21
6101 NV Echt
0475-568430
secretariaat @ schilberg.nl


Copyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg