Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 
Kegelbaan

Kegelavond vrijdagavond 3 november 2006 19:30 uur

We vertrekken om 19:30 uur vanaf de kapel van Schilberg met de bus (of met eigen auto's) naar Kegelcentrum "In 't Brookx", In 't Broek 1, te Stevensweert.

Van 20:00 tot 22:00 uur hebben we 2 (of meer) kegelbanen tot onze beschikking en daardoor kunnen we met lekker veel mensen samen bezig zijn. De vereniging biedt u een lekker hapje en een drankje aan. Drankjes zijn voor eigen rekening. Als altijd zijn er leuke prijsjes voor de beste kegelaars.

Kegels 10 stuks Het is altijd weer gezellig. Het zijn mooie banen waar iedereen mooie staaltjes kegelen kan laten zien. Doet u mee?

Voor dit sportief en gezellig uitstapje vragen we om een eigen bijdrage per deelnemer van 5,= voor leden en 7,50 voor niet-leden, gaarne betalen bij opgave.

U kunt zich hiervoor opgeven tot en met 26 oktober 2006 bij Bosstraat 21a te Schilberg-Echt.

Natuurlijk wense weer uch eine gezellige aovond toe. Tot 3 november a.s.

Hieronder het formulier waarmee mensen zich als deelnemer kunnen opgeven:


Ondergetekende gaat mee met de Kegelavond op vrijdagavond 3 november 2006:

Naam: ..

Adres: ..

Woonplaats: .

Aantal deelnemers (lid): . Kosten: 5,= per persoon

Aantal deelnemers (niet lid): . Kosten: 7,50 per persoon

Inleveren tot en met 26 oktober 2006 bij Bosstraat 21a, Schilberg Echt


Bekijk ook de folder en foto's van de vorige kegelavond.


Copyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg