Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering zaterdag 26 mei 2007 OLV Put Schilberg gevolgd door wijkfeest met muziek, dansen en eten


Geachte leden en donateurs, geachte medebewoners van Schilberg,

VoorzittershamerBij deze nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2007 van de Wijkvereniging Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg. Op deze vergadering is iedereen welkom. Alleen leden van de vereniging hebben stemrecht.

UitnodigingTer informatie: sinds de statutenwijziging van 2004 zijn donateurs gewoon lid (zonder dat het hen extra geld kost). Als u donateur bent, kunt u zich als lid laten registreren (ook tijdens de jaarvergadering) bij het secretariaat of bij een bestuurslid, zodat u voortaan kunt meebeslissen met verenigingszaken.

Samen met deze uitnodiging treft u ook de voorlopige agenda voor de jaarvergadering aan. U kunt aanvullende agendapunten inbrengen bij het secretariaat (schrijf er dan s.v.p. ook uitleg en motivatie bij). Bij het begin van de vergadering wordt de definitieve agenda vastgesteld. Balonnen

Bent u nog geen lid? Onder aan deze uitnodiging treft u twee stroken aan: eentje voor aanmelding voor het wijkfeest en eentje om u aan te melden als lid van de vereniging. Op onze website vindt u het jaarprogramma en andere bijzonderheden van de wijkvereniging.

Datum en tijd jaarvergadering: zaterdag 26 mei 2007, 19:00 uur
Plaats: buurthuis De Blomehoaf in Schilberg (Tulpenstraat 20)
Toegang tot jaarvergadering: geen toegangskosten, aanmelden niet nodig


Wijkfeest: zaterdag 26 mei 2007, 20:00 uur

Dansen Na de jaarvergadering begint om 20:00 uur in buurthuis De Blomehoaf de jaarlijkse Schilbergse feestavond met goede muziek en lekker eten.

Weet u dat u meer dan 1.100 buurtgenoten heeft? Die komen jammer genoeg niet allemaal op het feest, maar er zullen er toch wel tientallen zijn. Wie weet hoeveel vriendschappen er gesloten worden.

Op de mooie houten dansvloer kunt u uw danstalent laten zien. Tot na middernacht worden we verwend met lekkere muziek van onze eigen Schilbergse muzikale DJ Jopie, onder andere bekend van onze zusterwijkvereniging De Blomeput.

Lekker eten Ook dit jaar worden we door een goede cateraar voorzien van lekkernijen met diverse soorten vlees en salades en meer. Drankjes zijn wel voor uw eigen rekening.

Voor iedereen hebben we een aardige verrassing. Het zou leuk zijn als er mensen voor ons ook een verrassing hebben: sketches, grappen en andere uitingen van creativiteit en humor zijn van harte welkom.

Voor deze feestavond vragen we om een bijdrage per persoon van € 5,= voor leden en donateurs en van € 15,= voor introducés, te betalen bij opgave. We stellen het op prijs als u zich uiterlijk 14 mei 2007 aanmeldt (dit vanwege het bestellen van het eten) met onderstaande bon bij mevr. Ria Housmans-Renet, Bosstraat 21a te Schilberg-Echt. Iedereen is welkom! Goed eten

Weer wense uch alle eine gezellige aovond toe. Tot zaterdag 26 mei!

Met vriendelijke groeten,

Wendy G.A. van Dijk
Secretaris
Bosstraat 21, 6101 NV Echt


Ja! Ik meld mij nu aan als lid van Wijkvereniging OLV Put Schilberg. Ik betaal per omgaande € 10,= contributie.
Naam:  __________________     Gezin: ja / nee	Aantal kinderen:  ___

Adres: ___________________________________________________

Postcode: _______________ Woonplaats: __________________

Telefoon: _______________ Email: _______________________

Geb.datum: ______________ Geb.plaats: ___________________

Handtekening: ____________________________________________

(knip deze bon af en stuur/breng hem naar het secretariaat: Bosstraat 21, Schilberg Echt)


Onderstaande bon afknippen, invullen en met betaling bij Bosstraat 21a afgeven als u naar het feest wil komen.


Ondergetekende komt graag naar de feestavond van Schilberg op zaterdagavond 26 mei 2007, in Buurthuis Blomehoaf, Tulpenstraat 20, Schilberg:

Naam: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Adres: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Woonplaats: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Aantal deelnemers (lid of donateur): ___ ___ ___ Kosten: € 5,= per persoon

Aantal deelnemers (niet-lid of introducé): ___ ___ ___ Kosten: € 15,= per persoon

Deze bon afknippen en met betaling inleveren tot en met 14 mei 2007 bij Bosstraat 21a, Schilberg


Agenda jaarvergadering
Zaterdag 26 mei 2007, 19:00 uur
Buurthuis De Blomehoaf in Schilberg (Tulpenstraat 20)

Agenda

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda.

2. Jaarverslag 2006, financieel verslag, verslag kascontrolecommissie.

3. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Het bestuur moet volgens de statuten minstens 3 leden hebben en het moet een oneven aantal bestuursleden zijn. Op dit moment heeft het bestuur 5 leden (sinds de vorige jaarvergadering is er geen verandering geweest in het bestuur). We zijn met te weinig om al het werk goed te kunnen doen. Het huidige bestuur heeft veel plezier in haar werk, en we kunnen er onze energie goed in kwijt. Met wat extra handen, voeten en hoofden wordt het nog een stuk plezieriger. Leden en donateurs worden verzocht zich kandidaat te stellen voor bestuursfuncties, het kost u maar een paar uur per maand. Dit kan schriftelijk of per telefoon bij de voorzitter of de secretaris.

4. Verzoek aan de leden en donateurs om lid te worden van commissies. De commissies staan het bestuur bij, bij het uitvoeren van allerhande taken. Er is al jaren een goed functionerende kascontrolecommissie met telkens nieuwe leden. Er zijn commissies ingesteld voor: schoffelen; kienen; feesten. Eventuele andere commissies zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld voor ruimtelijke ordening; welzijn; sport. De schoffelcommissie werkt al jaren hard en goed en bezorgt de vereniging extra inkomsten, waar veel goede dingen mee gedaan worden. Extra handen bij het schoffelen zijn zeer welkom. Dat geldt ook voor de andere commissies: we hebben meer plannen, maar gewoonweg niet genoeg mensen die ons helpen. Leden en donateurs worden daarom verzocht zich kandidaat te stellen voor deelname aan deze commissies. Dit kan schriftelijk of per telefoon bij de voorzitter of de secretaris. Ook tijdens de jaarvergadering kunt u zich nog kandidaat stellen.

5. 5. Bespreken Jaarprogramma voor 2007 en 2008.
Voor 2007, zie onze website: http://www.schilberg.nl/jaar-2007.htm
Het conceptjaarprogramma voor 2008 wordt bij aanvang van de vergadering uitgedeeld. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom. Neem s.v.p. uw agenda mee om ons te helpen bij het vaststellen van de best mogelijke datum voor elk van de uitjes en evenementen, zodat we het grootst mogelijke aantal deelnemers kunnen krijgen.

6. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en afsluiting.

Laat de leefbaarheid in de wijk ook uw zaak zijn en bezoek de jaarvergadering en meld u aan als lid, bestuurslid en/of commissielid.


Op de achterzijde van de rondgestuurde papieren agenda werden de Algemene Voorwaarden bijgevoegd, die gelden voor deelname aan activiteiten, uitjes en evenementen van de wijkvereniging. Deze zijn bijna een jaar geleden door het bestuur vastgesteld. Deze staan ook op deze website: Algemene voorwaarden


Copyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg