Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 

Schoffelen in Schilberg

Informatie over de wijkvereniging
De wijkvereniging Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg, opgericht op 28 maart 1977, heeft als voornaamste doelstelling: het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Schilberg. De vereniging organiseert daarom uitstapjes, volksfeesten en activiteiten voor jong en oud, werkt mee aan een goede sfeer en een goed milieu in de wijk en doet aan sport en ontspanning. Er zijn ongeveer 110 gezinnen lid van de vereniging en de vereniging heeft ongeveer 30 donateurs. Voor € 10 per jaar bent u met het gehele gezin lid of donateur van de vereniging.

Waar ligt de wijkvereniging
Het gebied van de wijkvereniging OLV Put Schilberg heeft de volgende grenzen in de gemeente Echt-Susteren:
noordgrens: Kerkveldsweg-Oost;
westgrens: spoorlijn Roermond-Susteren;
oostgrens: Rijksweg N295;
zuidgrens: Ruijtersweg.

Enne, dat schoffelen?
Voor zowel de goede sfeer als voor een goed milieu schoffelen de bewoners van de wijk zelf de perkjes en plantsoenen in hun wijk.

Mooi geschoffeld perkje aan de Oude Molenweg
De gemeente geeft de vereniging daar een mooie vergoeding voor. We gebruiken die om uitstapjes, activiteiten en feesten goedkoper te maken voor de leden (bijv. Sint, paashaas en straatspeeldag). De gemeente hoeft nu zelf alleen maar af en toe struiken te snoeien en de straten en stoepen schoon en onkruidvrij te houden, wij zorgen voor het vrij van afval en onkruid houden van de perkjes en plantsoenen. De plantsoenendienst van de gemeente haalt op vrijdagochtend het afval op.

Wanneer en waar?
Als u in Schilberg woont heeft u de vrijwilligers vast wel eens aan het werk gezien. De harde werkers zijn elke donderdagavond van ongeveer 6 uur tot 9 uur 's avonds ergens in de wijk bezig in een gemoedelijke sfeer. We beginnen in april en we gaan door tot oktober (soms gaan we door tot september of november, in ieder geval zolang er onkruid groeit).

Met de gemeente is afgesproken dat wij in het gebied tussen Kerkveldsweg-Oost, Rijksweg Zuid, spoorlijn en Kleefstraat de perkjes en plantsoenen netjes houden. Er zijn in dit stuk Schilberg meer dan 100 plaatsen waar we schoffelen: tientallen plantsoenen en vele tientallen kleine perkjes. Die kleine perkjes zijn bijvoorbeeld de stukjes grond rondom bomen aan de straten.

Team schoffelaars
Het team schoffelaars
Elk jaar varieert de groep schoffelaars in grootte van 3 tot 10 mensen. Nieuwe deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom, meer handen maakt lichter werk, het werk is sneller klaar en het is nog gezelliger ook. Als u mee wilt doen, hoeft u zich nergens aan te melden (dat mag natuurlijk wel, bijvoorbeeld via email), u kunt gewoon meedoen en u krijgt dan een hartelijke ontvangst. Op donderdagavond loopt of fietst u gewoon even in de wijk en u vindt ons zo snel.

Als u snel wilt weten waar u precies moet zijn, of als u zich aan wilt melden, belt u even met één van de bestuursleden van de vereniging die meedoen met het schoffelen: Sef (0475-482721), Ria (0475-481879) of Wendy (0475-568430).

De inwendige mens
Er wordt gezorgd voor koffie en limonade en soms een koekje of wat ander lekkers in een pauze. We hebben er een gewoonte van gemaakt om elk jaar aan ht einde van het schoffelseizoen met de schoffelaars en hun partner uit te gaan eten in een goed restaurant.

Materiaal schoffelaars
Gereedschap
De vereniging heeft zelf een aardige hoeveelheid tuingereedschap voor het schoffelen, zoals een kruiwagen, bezems, harken en scheppen. Soms hebben we iets zwaarder materiaal nodig en dan is er altijd wel iemand die dat voor zijn of haar eigen tuin heeft liggen en dat even uit wil lenen, bijvoorbeeld een strimmer of een kettingzaag.

Donaties welkom
Als u een donatie wilt doen in de vorm van bruikbaar en stevig tuingereedschap, doet u ons daar ook een groot plezier mee.

Niet bij slecht of heet weer
Als het hard regent of als er een hittegolf heerst, gaan we niet schoffelen. Aan de ene kant is dat niet gezond, aan de andere kant is het nutteloos.

Als er teveel mensen met vakantie zijn, en als dat gebeurt is het meestal tijdens de zomervakantie, dan wordt er meestal ook niet geschoffeld: het team is dan te klein om goed te kunnen werken.

Misschien ook op zaterdag
Als er voldoende mensen bij het team komen, kunnen we misschien ook op zaterdag gaan schoffelen. Sommige mensen kunnen op donderdag niet, maar willen wel graag meedoen. Soms wordt er op zaterdag geschoffeld als er op de donderdag ervoor niet geschoffeld kon worden.

Meedoen? Ja graag!
We zorgen er zelf gewoonweg voor dat onze buurt netjes blijft en daar zijn we best wel trots op. Doet u ook mee? Als daar voldoende vrijwilligers voor zijn, willen we ook op zaterdag gaan schoffelen: vele handen maken licht werk.

Overigens, als u wel wil meedoen maar niet elke keer kunt, omdat u een afspraak hebt of om welke reden dan ook, dan doet u mee wanneer u wel kunt en wilt. Het is gewoonweg al mooi dat u meedoet.

Nog een paar foto's van die hardwerkende schoffelaars.


Copyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg