Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 

Bestuur OLV Put Schilberg


Het bestuur van de vereniging heeft een oneven aantal leden, minimaal 3, op dit moment 6 (ge´nteresseerden in een bestuursfunctie kunnen zich bij het secretariaat of bij de voorzitter melden). Het bestuur vergadert in principe eenmaal per maand op elke vierde vrijdag van de maand (maar dat kan gewijzigd worden als het nodig is). Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) vergadert zo vaak als nodig.

Er is een vacature voor een bestuursfunctie. Ge´nteresseerden kunnen contact opnemen met een bestuurslid voor informatie en om zich kandidaat te stellen. Het werk als bestuurslid vergt 5 tot 20 uur per maand.

Bestuursleden, adressen
Voorzitter
Mevr. Annie C.P. Peulen-Kortenraij
Burg. Meuwissenstraat 8
6101 NP Echt
06-14840844

Secretaris
Mevr. Wendy G.A. van Dijk
Bosstraat 21
6101 NV Echt
0475-568430 / 06-55131591
secretariaat @ schilberg.nl

Penningmeester
Mevr. Ria C.A. Housmans-Renet
Bosstraat 21a
6101 NV Echt
0475-481879

Bestuurslid
Dhr. Sef H. Scheepers
Heerweg 26
6101 NT Echt

Bestuurslid
Mevr. Truus B.M. Meerten
Prins Hendrikstraat 32
6101 CP Echt

Vergaderdata
In principe vergadert het bestuur op elke laatste vrijdag van de maand om 13:30 bij ÚÚn van de bestuursleden. Als een bepaalde datum niet gemakkelijk is, als het niet goed uitkomt in verband met te plannen activiteiten of in verband met feestdagen, wordt een andere datum gekozen.

Ieder lid van de vereniging is welkom om bij het begin van de vergadering een toelichting te geven, een bepaalde vraag te stellen, een idee te opperen, een voorstel te doen, zich kandidaat te stellen, etc. Als u een bestuursvergadering wilt bijwonen, belt u dan met het secretariaat voor de exacte tijd, datum en plaats: 0475-568430 of 06-55131591. U kunt ook mailen naar secretariaat @ schilberg.nl.

Agenda 2005
7 & 28 Januari
4 Maart
1 & 22 April
27 Mei
17 Juni
29 Juli
26 Augustus
30 September
28 Oktober
25 November
30 December
Agenda 2006
27 Januari
24 Februari
31 Maart
28 April
26 Mei
30 Juni
28 Juli
25 Augustus
29 September
27 Oktober
24 November
29 December


Copyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg