Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 

Aanmeldformulier

Heeft u hart voor de wijk, wilt u aanspraak en gezelschap, wilt u behulpzaam zijn, of op een andere manier meedoen? Dan kunt u lid worden. En wij hopen natuurlijk ook dat u zich beschikbaar stelt als bestuurslid of als vrijwilliger. Bijvoorbeeld om mee te helpen met het organiseren van de feestavond, de fietstocht, een uitstapje of een evenement, of voor ons heel belangrijk, als u mee wilt helpen met schoffelen.

We betalen onze activiteiten op diverse manieren. We krijgen net als alle andere wijkverenigingen een kleine subsidie van de gemeente. De leden betalen contributie ( 10 per gezin per jaar) en soms krijgen we een donatie (ook u mag natuurlijk een donatie doen op onze bankrekening 13.09.33.430). Voor de meeste activiteiten wordt een deelnamebedrag gevraagd. Het kienen levert een klein bedragje op. Het is vooral ook te danken aan de schoffelaars dat we veel uitstapjes en evenementen onder de kostprijs kunnen aanbieden.

Nog geen lid? Vul vandaag nog de bon in en breng hem naar de penningmeester: Bosstraat 21a.


Ja! Ik meld mij bij deze aan als lid van Wijkvereniging OLV Put Schilberg.
Ik betaal 10,= contributie, dit is bijgevoegd.

Uw naam: Dhr./Mevr.
Geboortedatum:

 
Adres:
Postcode:

 
Woonplaats:
 
Telefoon:
 
Emailadres:
 
Partner: Dhr./Mevr.
Geboortedatum:

 
Kind 1: Dhr./Mevr.
Geboortedatum:

 
Kind 2: Dhr./Mevr.
Geboortedatum:

 
Kind 3: Dhr./Mevr.
Geboortedatum:

 
 
Uw handtekening:


Copyright © 2004-2008 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg