Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 
Kerstkrans met strik

Maak zelf kerststukjes, 11 december en 12 december 2006, beide dagen 20:00 uur

Ook dit jaar zijn we tot onze grote vreugde weer welkom op de Oranjestraat 55 te Echt waar we onder deskundige begeleiding kerststukjes gaan maken.

Per deelnemer wordt een eigen bijdrage gevraagd van 15,= voor leden en 25,= voor niet-leden, te betalen bij opgave. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 1 december 2006 opgeven bij mevr. Ria Housmans-Renet, Bosstraat 21a te Schilberg-Echt.

Kerststukje met engelenhaar en dennenappeltjes Er kunnen maximaal 16 mensen deelnemen aan de workshop, 8 per keer. Vanwege de beperkte ruimte is er echt niet meer plaats, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wij zullen zoveel als mogelijk rekening proberen te houden met uw voorkeursdatum. Als u dus wil meedoen, aarzelt u dan niet en meldt u zo snel mogelijk aan.

Deelnemers zijn op de kijkdagen, maandag 27 en dinsdag 28 november, vanaf 20:00 uur, welkom aan de Oranjestraat 55 om een keuze te maken uit de te maken kerststukjes, of na telefonische afspraak (tel. 482751).


Ondergetekende geeft zich bij deze op voor de kerststukjesworkshop:

Naam: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Adres: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Woonplaats: __ __ __ __ __ __ Tel: __ __ __ __ __

Mooie kerstbal Mooie kerstbal

Aantal deelnemers, lid: ___ Kosten: 15,= per persoon
Aantal deelnemers, niet-lid: ___ Kosten: 25,= per persoon

Voorkeur datum kijkdag:
27 nov 20u00 / 28 nov 20u00 2006
Voorkeur datum kerststukje:
11 dec 20u00 / 12 dec 20u00 2006
(doorstrepen welke dagen u niet kunt)

Inleveren tot en met vrijdag 1 december 2006 bij Bosstraat 21a, Schilberg EchtCopyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg