Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 
Kegels 10 stuks

Familiekegelmiddag zondag 14 december 2003 15:30 uur

Hieronder de folder die gebruikt is voor de uitnodiging. En er zijn ook foto's gemaakt, hier een selectie.

We vertrekken om 15:30 uur precies vanaf de kapel van Schilberg met de bus naar Kegelcentrum "In 't Brookx", In 't Broek 1, te Stevensweert.

Van 16:00 tot 18:00 hebben we 4 kegelbanen tot onze beschikking en daardoor kunnen we met enkele tientallen volwassenen en kinderen samen bezig zijn. De vereniging biedt u lekkere hapjes aan, tijdens en na afloop van het kegelen. Drankjes zijn voor eigen rekening. Voor de beste kegelaars zijn er enkele leuke prijsjes.

Voor dit sportief en gezellig uitstapje vragen we om een eigen bijdrage per deelnemer van 5,= voor volwassenen en van 3,= voor kinderen tot en met 17 jaar, te betalen bij opgave.

U kunt zich hiervoor opgeven tot en met 7 december 2003 bij mevr. Ria Housmans-Renet, Bosstraat 21a te Schilberg-Echt.

Natuurlijk wense weer uch eine gezellige middaag toe. Tot 14 december a.s.


Ondergetekende:

Naam: ..

Adres: ..

Woonplaats: .

Aantal volwassenen: . Kosten: 5,= per persoon

Aantal kinderen tot en met 17 jaar: . Kosten: 3,= per persoon

Inleveren tot en met 7 december 2003 bij Bosstraat 21a, Schilberg EchtCopyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg