Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 
Kegels 10 stuks

Kegelavond zaterdag 27 maart 2004 19:30 uur

We vertrokken om 19:30 uur precies vanaf de kapel van Schilberg met vier auto's (we hadden een bus besteld, maar omdat er zich maar 15 mensen aangemeld hadden, hebben we die afgezegd) naar Kegelcentrum "In 't Brookx", In 't Broek 1, te Stevensweert.

Van 20:00 tot 22:00 uur hadden we 2 kegelbanen tot onze beschikking voor 14 deelnemers en 1 toeschouwer en daardoor konden we flink wat rondjes gooien en samen bezig zijn. De vereniging bood de aanwezigen enkele lekkere hapje aan, die goed gesmaakt hebben. Drankjes waren voor eigen rekening. Voor de beste kegelaars waren er enkele leuke prijsjes.

Er zijn een aantal foto's gemaakt, hier een selectie.

Hieronder een deel van het formulier waarmee mensen zich als deelnemer konden opgeven:

Voor dit sportief en gezellig uitstapje vragen we om een eigen bijdrage per deelnemer van 5,=, te betalen bij opgave.

U kunt zich hiervoor opgeven tot en met 20 maart 2004 bij mevr. Ria Housmans-Renet, Bosstraat 21a te Schilberg-Echt.

Natuurlijk wense weer uch eine gezellige aovond toe. Tot 27 maart a.s.


Ondergetekende gaat mee met de Kegelavond op zaterdagmiddag 27 maart 2004:

Naam: ..

Adres: ..

Woonplaats: .

Aantal deelnemers (lid): . Kosten: 5,= per persoon

Aantal deelnemers (niet lid): . Kosten: 7,50 per persoon

Inleveren tot en met 20 maart 2004 bij Bosstraat 21a, Schilberg Echt


Bekijk ook de folder en foto's van de vorige kegelavond.


Copyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg