Kapel Schilberg

WIJKVERENIGING
OLV PUT
SCHILBERG

Homepage
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Schoffelen
Kienen
Jaarprogramma
Jaarvergadering
Uitjes en Evenementen
Foto's
Links
 

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering zaterdag 16 april 2005 OLV Put Schilberg gevolgd door wijkfeest met muziek, dansen, eten en een verrassing

Het was een prachige avond en er zijn veel foto's gemaakt, hier een selectie.

Geachte leden en donateurs, geachte medebewoners van Schilberg,

Voorzittershamer Bij deze nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Onze Lieve Vrouwe Put Schilberg. Op deze vergadering is iedereen welkom. Natuurlijk geldt wel dat alleen leden van de vereniging stemrecht hebben.

Sinds de statutenwijziging mogen donateurs gewoon lid worden, zonder dat het hen extra geld kost. Als u donateur bent, meldt u zich dan bij het secretariaat zodat u voortaan als lid geregistreerd kunt zijn en kunt meebeslissen met wat er moet gebeuren.

Bij deze uitnodiging ontvangt u ook de door het bestuur voorgestelde voorlopige agenda voor de jaarvergadering. Bij het begin van de vergadering wordt de definitieve agenda vastgesteld. We nodigen u bij deze uit om vooraf aanvullende agendapunten in te brengen: belt of schrijft u s.v.p. met zulke punten naar het secretariaat, graag met uitleg en motivatie.

Onlangs ontving u van ons ook het jaarprogramma voor 2005 met daarbij een strookje waarmee u lid kunt worden van de wijkvereniging. Als u nog geen lid bent, bent u van harte welkom lid te worden door deze strook in te vullen en bij de voorzitter of het secretariaat in de bus te stoppen (het is nog fijner als u ook even aanbelt om een praatje te maken). Dat jaarprogramma, met de geplande uitjes en evenementen en natuurlijk het kienen en schoffelen, maakt helemaal duidelijk waarom voor u een lidmaatschap leuk en zinvol zou kunnen zijn.

Datum en tijd jaarvergadering: zaterdag 16 april 2005, 19:00 uur
Plaats: buurthuis De Blomehoaf in Schilberg (Tulpenstraat 20)
Toegang: geen toegangskosten


Wijkfeest: zaterdag 16 april 2005, 20:00 uur

Kijk! Iemand die het naar zijn zin heeft! De deuren zijn dan al ruim een uur open vanwege de jaarvergadering, maar om 20:00 uur gaan de deuren van buurthuis De Blomehoaf nog verder open voor een echte Schilbergse feestavond met goede muziek en lekker eten.

Er is een mooie dansvloer dus u kunt heerlijk de benen losgooien. We hebben voor geweldig lekker eten gezorgd, dus de dansenergie kan weer snel aangevuld worden. We hebben ook nog voor een verrassing gezorgd, en wat dat is zeggen we lekker nog niet.

Zo'n feest is de beste manier om uw buurtgenoten te leren kennen. U kent uw buren natuurlijk al! Maar er wonen meer dan 1.000 mensen in Schilberg, en wie weet hoeveel daarvan er komen meefeesten. Misschien wel het begin van goede vriendschappen!

Two Dance Omdat ze vorig jaar zo'n succes waren hebben we onze lokale Schilbergse band Two Dance, wijd en zijd bekend en gewaardeerd, weer gevraagd en bereid gevonden om op te treden. Tot na middernacht worden we verwend met lekkere muziek van deze talenten.

Het eten zal verzorgd worden door een kwaliteitscateraar zodat we kunnen genieten van diverse soorten vlees en salades en meer. Drankjes zijn wel voor uw eigen rekening.

Voor deze feestavond vragen we om een bijdrage per persoon van € 7,50 voor leden en donateurs en € 10,= voor introducés, te betalen bij opgave. We stellen het op prijs als u zich uiterlijk 4 april 2005 aanmeldt (dit vanwege het bestellen van het eten) met onderstaande bon bij mevr. Ria Housmans-Renet, Bosstraat 21a te Schilberg-Echt. Iedereen is welkom!

Weer wense uch alle eine gezellige aovond toe. Tot zaterdag 16 april!

Er zijn van het wijkfeest van 2004 een aantal foto's gemaakt, hier een selectie.

Met vriendelijke groeten,

Wendy G.A. van Dijk
Secretaris
Bosstraat 21
6101 NV Echt
Tel: 0475-568430 / 06-55131591
Email: secretariaat@schilberg.nl
http://www.schilberg.nl/

Onderstaande bon afknippen als u naar het feest wil komen.


Uitnodiging vergadering en feest Ondergetekende komt graag naar de feestavond van Schilberg op zaterdagavond 16 april 2005, in Buurthuis Blomehoaf, Tulpenstraat 20, Schilberg:

Naam: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Adres: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Woonplaats: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Aantal deelnemers: ___ ___ ___

Kosten: € 7,50 per persoon voor leden en donateurs, € 10,= voor introducés.

Deze bon afknippen en inleveren tot en met 4 april 2005 bij Bosstraat 21a, Schilberg


Agenda jaarvergadering
Zaterdag 16 april 2005, 19:00 uur
Buurthuis De Blomehoaf in Schilberg (Tulpenstraat 20)

Agenda

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda.

2. Jaarverslag 2004, financieel verslag, verslag kascontrolecommissie.

3. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Het bestuur moet volgens de statuten minstens 3 leden hebben en het moet een oneven aantal bestuursleden zijn. Op dit moment heeft het bestuur 6 leden en dat is er één te weinig voor een oneven aantal. Het is ook te weinig om al het werk goed te kunnen doen. Het huidige bestuur heeft veel plezier in haar werk, en we kunnen er onze energie goed in kwijt. Met wat extra handen, voeten en hoofden wordt het nog een stuk plezieriger. Leden en donateurs worden verzocht zich kandidaat te stellen voor bestuursfuncties, het kost u maar een paar uur per maand. Dit kan schriftelijk of per telefoon bij de voorzitter of de secretaris.

Op de vorige vergadering (22 mei 2004) is er een bestuurslid bij gekomen (Louise Laumen) die jammer genoeg ook weer afgetreden is, om persoonlijke redenen. Daarna zijn er twee nieuwe bestuursleden bij gekomen: Ely Broen (op 21 september 2004) en Truus Meerten (op 7 januari 2005). Truus is het eerste bestuurslid dat niet in onze wijk woont, maar volgens de nieuwe statuten wel (bestuurs-)lid mag zijn. Ely en Truus zullen zich hier aan u voorstellen. Het bestuur stelt de vergadering voor Ely en Truus officieel als bestuurslid aan te stellen.

4. Verzoek aan de leden en donateurs om lid te worden van commissies. De commissies staan het bestuur bij, bij het uitvoeren van allerhande taken. Er is al jaren een goed functionerende kascontrolecommissie met telkens nieuwe leden. Bij de vorige jaarvergadering zijn commissies ingesteld voor schoffelen; kienen; feesten. Eventuele andere commissies zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld voor ruimtelijke ordening; welzijn; sport. De schoffelcommissie werkt al jaren hard en goed en bezorgt de vereniging extra inkomsten, waar veel goede dingen mee gedaan worden. Extra handen bij het schoffelen zijn zeer welkom. Dat geldt ook voor de andere commissies: we hebben meer plannen, maar gewoonweg niet genoeg mensen die ons helpen. Leden en donateurs worden daarom verzocht zich kandidaat te stellen voor deelname aan deze commissies. Dit kan schriftelijk of per telefoon bij de voorzitter of de secretaris. Ook tijdens de jaarvergadering kunt u zich nog kandidaat stellen.

5. Vaststellen Jaarprogramma voor 2005 (bij de uitnodiging gevoegd; tevens te vinden op de website: http://www.schilberg.nl/jaar-2005.htm ). Suggesties voor aanvullingen zijn welkom.

6. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en afsluiting.

Laat de leefbaarheid in de wijk ook uw zaak zijn en bezoek de jaarvergadering en meldt u aan als lid, bestuurslid en commissielid.


Graag tot zaterdag 16 april in buurthuis De Blomehoaf.

Secretariaat
Bosstraat 21
6101 NV Echt
Tel: 0475-568430 / 06-55131591
Email: secretariaat@schilberg.nl


Copyright © 2004-2007 OLV Schilberg & Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: OLV Schilberg